Larm & nätverk

Företaget har i många år installerat larm & nätverk, och har nu en samlad erfarenhet av olika typer av larm. Detsamma gäller datanätverk för kontor, industri och hem.

Larm

Om Ni vill skydda Er fastighet eller lokal, och funderar på ett inbrottslarm, så ring eller e-maila för ett förslag och offert. Vi hjälper Er till den bästa lösning för ert ändamål. Vi har under åren utarbetat ett servicesystem för larminstallationerna. Vi kan där med erbjuda uppföljning och service 1 till 2 gånger per år, eller enligt önskemål. Det debiteras inga fasta serviceavgifter utan enbart timdebitering på den utförda servicen. Vi samarbetar med flera stora larmleverantörer. Vi är polis och försäkringsgodkända larminstallatörer samt registrerad SOS-partner. Alla typer av larminstallationer utförs:

Inbrottslarm

Vi kan erbjuda både trådlösa och trådbundna inbrottslarm för bostäder, kontor, industri, samlingslokaler och liknande.

Brandlarm

Vi installerar brandlarm för alla slags fastigheter samt även utrusning för branddörrsstängning, utrymning, nödljus m.m.

Överfallslarm

För butiker, vårdinrättningar och övrig utsatt personal kan vi erbjuda en lösning, med eller utan koppling till övriga larminstallationer.

Funktionslarm

För kontroll och reglering av nivåer i t.ex. cisterner, brunnar m.m., samt för fjärrövervakning eller där daglig kontroll ej är möjlig.

Nätverk

Att hålla datanätverket uppdaterat är viktigt när hastigheterna över nätverket ökar i samband med datorers och tjänsteleverantörers uppgraderingar. Se till att Erat nätverk inte blir en bromskloss maskineriet! Vi utför nätverksinstallationer för kontor, industri och hem, oavsett nätverkstyp:

Traditionell KAT6

Vi installerar kompletta lösningar av traditionellt kabelnätverk för bostäder, kontor och företag. Cat 6 är den normala standarden för nätverk idag, och klarar hastigheter upp till 1000Mbit/s.

Lokal fiber

Vi kan lösa Era avstånds- problem med det traditionella nätverket. Om avståndet är längre än 100m är det fiber som gäller. Detta kan vara exempelvis mellan byggnader eller byggnadsdelar som är avlägsna i fabriker m.m.

Wifi accesspunkter

När en trådlös uppkoppling via wifi, på en större yta behövs. Exempelvis i butiker, industrier, turistboenden, vårdinrättningar m.m. Dessa kan Vi hjälpa Er med att installera.

Nätverkskameror

Vi erbjuder lösningar för övervakning i produktionslokaler för maskinövervakning, närvarokontroll och som komplement till larm m.m.

Ring Jocke på

070 – 380 16 36