Laddbox

Vi utför installationer av laddboxar för det egna hemmet, bostadsrättsföreningar och företag. Vi arbetar med de flesta vanligt förekommande fabrikaten. Rekommendationen från elsäkerhetsverket är att man bör undvika laddning från vanliga uttag, då dessa inte är godkända för att klara den belastning som krävs under en längre inkopplad tid. Med en laddbox får Ni ett kontrollerat förlopp med möjligheter att styra laddningen, kontrollera laddad mängd samt låta bilen laddas med hjälp av egenproducerad solel om sådan finns exempelvis.

Förutom våra egna laddboxinstallationer utför vi även installationer åt bl. a. E-ways och EVconnect.

Tänk på skattereduktionen Grön Teknik, där 50% av arbete och material vid laddboxinstallation via en Installatör.

Ring Jocke på

070 – 380 16 36