Elinstallation är grunden och stommen i företaget. Viktigt för oss är att utföra elektriska installationer med god kvalitet och funktion. Att installationerna följer gällande elektriska säkerhetsföreskrifter är självklart viktigt.

Åskskydd eller överspänningsskydd

Vårt beroende av elektriska och elektroniska apparater ökar alltmer i både yrkes och privatlivet. Det är inte bara åsknedslag som är ett latent hot för dessa anläggningar. Mycket vanligare är att dagens elektroniska hjälpmedel skadas av överspänning.

EIO-test och besiktning

EIO-test är en besiktning av elanläggningen som utförs enligt ett testprotokoll för att fel och brister, både dolda och uppenbara, samt för att hitta energitjuvar och kunna påvisa förbättringsförslag. Läs mer på: www.eio-eltest.se

Tänk på att som fastighetsägare har ni ansvaret för att Er el-anläggning är OK! Ska Ni sälja eller köpa fastighet?
De flesta husbesiktningar som görs i samband med försäljning, innehåller ingen besiktning av elen. Med EIO-testet
får Ni ett utförligt protokoll med alla resultat samlade. Ett bra tillägg till den gjorda husbesiktningen!